ตรีนุช ประกาศ ปิดโรงเรียน

เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 2565 ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ได้กล่าวในการเสวนา โอมิครอน ร้ายจริงหรือ? ถึงต้องปิดโรงเรียน ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยชี้แจงถึงนโยบายความปลอดภัยในสถานศึกษา การปรับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ (5 on) เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ทุกที่ ทุกสถานการณ์ และการเตรียมความพร้อมที่จะเปิด On Site ของทุกโรงเรียนอย่างปลอดภัย โดยความร่วมมือระหว่าง ศธ.และกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ว่า สถานการณ์การแพร่ของcv-19 หรือ cv-19 เป็นความท้าทายของคนทั้งโลก โดยการแพร่ของสายพันธุ์ โอมิครอน (Omicron) ขณะนี้ ได้ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก ซึ่งศธ. ได้มอบหมายให้แต่ละสถานศึกษาสามารถเลือกรูปแบบการจัดการเรียนการที่เหมาะสมกับบริบทของการแพร่ในพื้นที่

อ่านต่อ คลิ๊ก

Lazada

Check Also

เพื่อนสมัยเรียนของ เบิร์ด แฟนแตงโม นิดา

Facebook iconFa …

error: Content is protected !!