ลองแก้ดูได้ เงินท อ งไม่มี ไม่พอใช้จ่าย มีทางออกทุกวัน

ลองแก้ดูได้ เงินท อ งไม่มี ไม่พอใช้จ่าย มีทางออกทุกวัน

ความเชื่อที่หลากหลายในเรื่องราวต่างๆ ที่มากมายนั้น ที่มีมาตั้งแต่ในอดีตจวบจนถึงปัจจุบันนี้ เรื่องราวและความเชื่อต่างๆที่ได้มีก า ร ปฏิบัติต่อต่อกันมา กับความเชื่อเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่ทำแล้วเกิดเป็นความสบายจิต สบายใจและได้ให้ผลดี กับการใช้ชีวิตของเรา

ซึ่งในวันนี้เองทางเราได้นำห นึ่ ง เรื่องราวต่างๆ ความเชื่อที่ดีๆมาให้กับทุกๆท่านได้นำไปใช้และปฏิบัติตามกันดูนะคับ ความเชื่อว่ากันว่าทำแล้วจะช่วยทำให้ชีวิตของคุณ ที่เป็นอยู่นั้นมีความสุขสบายยิ่งขึ้นไปอีก มีเงินมีท อ ง ใช้ มีกิน มีใช้ในทุกๆวัน ทำกิจการใดๆ ก็ จะสมบูรณ์พูน ผ ล มีความรุ่งเรือง ค้าข า ยดี หยิบจับอะไรๆก็เป็นเงิน เป็นทอง

พิธีในวันนี้ จะเป็นวิธีการไหว้ เ จ้ า ที่ เจ้า ทาง แต่จะเป็นการไหว้ในบ้ า นเราตามมาดูกันเลยคับ ว่าจะมีขั้นตอนของก า ร จัดเตรียมและการไหว้อย่างไรบ้าง

สิ่งของที่ต้อง จัดเตรียม

1 เทียน 1 คู่ และ ธูป 5 ดอก

2 ดอกด า ว เรือง 9 ดอก

3 น้ำเปล่า 5 แก้ว

4 หมากพลู 9 คำ

5 ผลไม้ 9 อย่าง

สำหรับผลไม้นั้นก็ขอ ให้มีตัวหลักที่เป็นกล้วย แก้วมัง ก ร องุ่นและสับปะรด ผลไม้เหล่านี้นั้น จะมีความหมายในตัวเอง ที่จะช่วยในเรื่องของเงินทองช่วยในเรื่องข อ ง ทรัพย์สินให้มีความมั่น ค ง และมีความมั่งคั่ง

Shopee

ผลไม้แก้วมังกร จ ะช่วยในการจัด การ การบริหารการทำงานที่ดีๆ การที่มีพนักงานมี หรือลูกน้องที่ดี สำหรับเจ้า ข อ ง กิจการ ให้นำผลไม้แก้วมังกรมาไหว้ด้วยนะคับ

ผลไม้กล้วย การกระทำสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านการง า น หรือการเงิน สามารถทำได้อย่างร า บ รื่นไม่มีปัญหาไม่มีสิ่งมาติดขัดอะไร

ผลไม้หรือ สับปะ ร ด จะช่วยทำให้มีหู มีตา มองอะไรได้กว้างไกลขึ้น และมองได้อย่างชัดเจนม า ก ยิ่งขึ้น

การจัดวางสิ่งข อ ง

ผ้าสีขาว สะอาดบางปูบริเวณที่กลางบ้ า น บริเวณที่กว้างขวาง จ า ก นั้นก็ให้ทำการจัดเตรียมสิ่งของที่ได้เตรียมเอาไว้ข้างต้นนั้น มาวางบนผ้าขาว จัดเรียงให้สวยงามให้เรียบร้อยดี และเริ่มด้วยก า ร จุดธูปเทียนพร้อมกับการกล่าวคำขอ ขมาตามบทด้านล่างที่บอกนี้นะคับ

ข้าแต่เจ้า ที่เจ้า ทาง เจ้าของที่ เจ้าของทาง เจ้าของบ้ า นเรือนนี้ บ้ า นเลขที่ (ให้ว่าบ้ า นเลขที่นั้น)

วันนี้ เป็นวันดี ข้าฯ (กล่าวชื่อ นามสกุลเรา) จึงนำเครื่องสักการะบูชาม า ตั้งถวาย เพื่อขอขมาก ร ร ม หากมีสิ่งใดที่ ข้าพเจ้าได้ทำผิด ทั้งตั้งใจก็ดี ไม่ตั้งใจก็ดี ทั้งรู้หรือไม่รู้ก็ดี ข้าฯขออโหสิก ร ร มท่าน

ขอท่านได้โปรด งด เว้นโ ท ษ และอ โ ห สิก ร ร ม ให้แก่ ข้าพเจ้าด้วยเทอญ และโปรดช่วยอธิฐานขอต า ม ปรารถนา สาธุ

เมื่อหลังจากนั้นแล้ว ที่ได้กล่าวจบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยดี ให้รอจนกว่าธูปจะหมดดอก จากนั้นจึงค่อยทำการ ข อ ลาของไหว้ด้วยการจับที่พานแล้วให้กล่าวไว้ว่า

ขอเดน ขอชานให้ลูกให้หลานได้กิน เพื่อ ความเป็นสิริม ง ค ล หลังจากนั้นจึงเก็บของไหว้ไปแจกจ่ายกันให้ทานกันได้เลย

การประกอบพิธีก า ร ไหว้เจ้าที่เจ้าทางนั้น บริเวณกลางบ้ า นในลักษณะนี้นั้นจะแนะนำว่า ให้ทำ 3 ถึง 6 เดือนต่อครั้งก็ได้นะคับ เพื่อที่จะเป็นการขอขมาในสิ่งที่อ า จ จะปฏิบัติลงไปไม่ถูกต้องไม่ถูกที่หรือไม่ควร ทำแล้วจะส่งผลดี ทำให้ตนเ อ ง รวมถึงคนในครอบครัวของเรา อยู่ร่มเย็นเป็นสุข ทำกิจการใดๆก็มีแต่ความราบรื่น มีความรุ่งเรือง มีเงินท อ ง ไหลมาเทมาเสมอ

สาธุรับพร

อ่านต่อ คลิ๊ก

Lazada

Check Also

นิ้ง ขอบคุณสามี ที่รักแท้ไม่ทิ้งกัน

Facebook iconFa …

error: Content is protected !!