29 จังหวัดสีแดงเข้ม พักชำระหนี้ เงินต้น-ดอกเบี้ย ต้องติดต่อธนาคารช่องทางไหน เช็กเลย

Shopee Lazada

สถานีข่าวกระทรวงการคลัง รายงานว่า จากมติของ ศบค. ปรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือพื้นที่สีแดงเข้ม จากเดิม 13 จังหวัด เพิ่มขึ้น 16 จังหวัด เป็น 29 จังหวัด ประกอบด้วย

– กาญจนบุรี

– ตาก

– นครนายก

– นครราชสีมา

– ประจวบคีรีขันธ์

– ปราจีนบุรี เพชรบูรณ์

– ระยอง

– ราชบุรี

– ลพบุรี

– สิงห์บุรี

– สมุทรสงคราม

– สระบุรี

– สุพรรณบุรี

– เพชรบุรี

– อ่างทอง

พักชำระหนี้ ธปท.

ธนาคารมีความจำเป็นต้องปิดการให้บริการของสาขาในบางพื้นที่เสี่ยงซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด เป็นการชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ธนาคารจะปิดสาขาที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า สาขาในศูนย์การค้า และสาขาในคอมมูนิตี้มอลล์ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด มีผลตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

2. ลูกค้าสามารถใช้บริการที่สาขาทั่วไปที่เป็นสาขา Stand Alone ซึ่งเปิดให้บริการตามปกติ 5 วัน หรือ 7 วันทำการ ขึ้นกับการพิจารณาของแต่ละธนาคาร แต่จะเปิดให้บริการไม่เกินเวลา 15.30 น.

3. สาขาใน 3 จังหวัดภาคใต้ ประกอบด้วย ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เปิดให้บริการไม่เกินเวลา 15.00 น.

4. สำหรับสาขาในห้างสรรพสินค้า สาขาในศูนย์การค้า หรือสาขาในคอมมูนิตี้มอลล์ ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนอกเขตพื้นที่สีแดงเข้ม หรือพื้นที่ควบคุมอื่น ๆ ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ แต่จะต้องเปิดให้บริการไม่เกิน 17.00 น.

ตรวจสอบรายชื่อสาขาใกล้เคียงที่เปิดให้บริการได้ทางเว็บไซต์ของแต่ละธนาคาร ซึ่งจะให้ความช่วยเหลือและคำแนะนำในการทำธุรกรรมผ่านช่องทาง Mobile Banking เช่น พร้อมเพย์ หรือการชำระเงินด้วย QR Code ที่ธนาคารสมาชิกเปิดให้บริการ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และลดความแออัดที่สาขา

สำหรับมาตรการพักชำระหนี้ 2 เดือน เพื่อให้ความช่วยเหลือเร่งด่วนแก่ลูกค้าผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากคำสั่งของ ศบค. สมาคมธนาคารไทยและธนาคารสมาชิกจะดำเนินมาตรการดังกล่าวให้ครอบคลุม 29 จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม โดยลูกค้าผู้ประกอบการสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือกับธนาคารเจ้าหนี้ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้ทางคอลเซ็นเตอร์, Line@, Facebook, เว็บไซต์ และ Mobile Application ตั้งแต่วันนี้ (3 ส.ค.) ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2564

อย่างไรก็ตาม การพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยภายใต้มาตรการพักชำระหนี้ 2 เดือนนี้ เป็นเพียงการเลื่อนการชำระออกไป ลูกหนี้ที่ยังมีศักยภาพและสามารถชำระหนี้ได้ควรจะชำระหนี้ต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้ภาระหนี้ในอนาคตเพิ่มขึ้นสูงเกินจำเป็น

สมาคมธนาคารไทยและธนาคารสมาชิก พร้อมให้ความช่วยเหลือลูกค้าผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบให้มากที่สุด ซึ่งธนาคารแต่ละแห่งยังมีมาตรการอื่น ๆ ในการช่วยเหลือลูกค้าแต่ละกลุ่มตามความเหมาะสม เพื่อลดภาระทางการเงินให้กับลูกค้าผู้ประกอบการในช่วงที่ยังไม่มีรายได้หรือรายได้ลดน้อยลง และช่วยหล่อเลี้ยงสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการด้วย

อ่านเนื้อหาต่อ คลิก

Check Also

เปิดปุ๊บติดปั๊บ โรงเรียนกินนอนเจอนร.ติด CV-19 เพียบ กลายเป็นคลัสเตอร์ใหม่

Facebook iconFa …