ไม่มีเงินก็รักษ าได้ จากใจนายแพทย์ใจบุญ

เมื่อไม่นานมานี้เอง มีผู้ใช้เฟซบุ๊กที่ชื่อ Pattiya Boonmark ได้ออกมาเปิดเผยเรื่องราวของคุณหมอท่านหนึ่ง

ที่รักษ าคนไ ข้คิดเงินในราคาถูก แถมบางรายหากไม่มีเงินจริงๆ คุณหมอก็ให้รักษ าฟรีไม่คิดค่าใช้จ่ายอีกด้วย

นับถือน้ำใจจริงๆ

ทั้งนี้โพสต์ดังกล่าวระบุข้อความว่า บันทึกความดี คนดีของสังคม กราบขอบพระคุณ นายแพทย์ กัมปนาท จันทนะ

คุณหมอแก้ว ผู้ใจดีมีเมตต าครั้งแรกในชีวิ ตที่เจอคุณหมอใจดี งงเลย กับการไปหาหมอแล้วไม่คิดค่ าบริการ

ท่านใจดีมากค่ะ และจากการได้พูดคุยกับผู้ใช้บริการก็บอกว่าค่าย าก็ไม่แพงด้วย รักษ าคนป่ วยก็หาย

คนไ ข้แน่นมากคิวที่ 61 เกือบเที่ยงคนไ ข้มาคิวเป็นร้อยต่อวันท่านใจดีและไม่ถือตัว ท่านเคยเป็นหมอ รพ.สะบ้าย้อย

และเราเองก็เคยพัก รพ.สะบ้าย้อยในช่วง ม.1-ม.6 ท่านได้มาทำงานสะบ้าย้อยและจำคนสะบ้าย้อยได้เสมอ

น้ำใจของคุณหมอท่านนี้ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งใดจะเปรียบ การให้ที่บริสุทธิ์สุ ขใจที่สุดแล้ว

 

อาชี พหมอเป็นอาชี พที่ต้องช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ เวลาที่เราได้รับบ าดเ จ็ บแน่นอนทุกคนก็ต้องไปหาหมอ

ตามโ ร งพย าบ าลที่เราอยู่ใกล้ๆบ้านซึ่งคุณหมอย่อมมีหน้าที่ในการวินิจฉัยและวิเ ค ร า ะห์อาการต่างๆ

ตามความเหมาะสมในการรักษ าต่อไปถึงแม้อาชี พหมอจะต้องทำงานอย่ างหนั กมากเพราะประเทศไทย

ยังข าดแ ค ล น อาชี พนี้เป็นจำนวนมากก็ตามแต่ผู้ที่ทำอาชี พนี้คงภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสช่วยเหลือเพื่อนร่วมโลกใบนี้นั่นเอง

 

อ่านต่อ คลิ๊ก

Check Also

ย ายวั ย76 ปี ขายก๋วยเตี๋ยว เก็บเงินทั้งชีวิ ตสมทบทุนสร้างโ ร งพย าบาล

FacebookLineย า …

error: Content is protected !!