ย ายวั ย76 ปี ขายก๋วยเตี๋ยว เก็บเงินทั้งชีวิ ตสมทบทุนสร้างโ ร งพย าบาล

ย ายวั ย76 ปี ขายก๋วยเตี๋ยว เก็บเงินทั้งชีวิ ตสมทบทุนสร้างโ ร งพย าบาล

 

น่าชื่นชม ย ายวั ย 76 ปี ขายก๋วยเตี๋ยว เก็บเงินทั้งชีวิ ต สมทบทุนสร้างโ ร งพย าบาล คุณย ายวั ย 76 ปี

เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวแห่งหนึ่ง ในเขพื้นที่ จ.ชลบุรี ได้นำเงินเก็บสะสมที่ได้จากการขายก๋วยเตี๋ยวเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี

รวมเป็นเงิน 1 ล้านบาท บริจ าคเพื่อสร้างโ ร งพย าบ าล

โดยที่ร้านก๋วยเตี๋ยวย่ านบ้านโ ร งโป๊ะ อ.บางละมุง จ.ชลบุรีสม ของคุณย ายจำรัส แท่งหิรัญ อายุ 76 ปี เล่าว่า

ร้านดังกล่าวเปิดขๅยมากว่า 50 ปี โดยเป็นร้านเล็กที่มีคนมากินไม่ข าดส าย โดยก๋วยเตี๋ยวในร้านไม่ว่าจะเป็น

ก๋วยเตี๋ยวเย็นต าโฟ เกี๋ยวป ล า เกี๋ยวกุ้ง ซึ่งเป็นรสช าติโบร าณไม่เหมือนใคร

คุณย ายจำรัส ยังเล่าต่ออีกว่า สำหรับเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวนั้น มีลูกค้าชาวบ้านมาอุดหนุนเป็นประจำ

และตนก็มักจะนำเงินที่ขๅยได้มาทำบุญตามที่ต่าง ๆ ล่ าสุดนำเงิน 1 ล้านบาทสมทบทุนสร้างโ ร งพย าบาล

สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราช า เพราะตนอย ากช่วยคนป่ ว ยและตนก็อาศั ยอยู่ใกล้โ ร งพย าบ าล

จึงนำเงิน 1 ล้านบาทไปบริจ าคสร้างโ ร งพย าบาล

อีกอย่ างโ ร งพย าบ าลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราช า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สย ามบรมราชกุมารี เสด็จมาบ่อยครั้ง ไม่ใช่แค่นำเงินบริจ าคสร้างโ ร งพย าบ าลเท่านั้u

ทั้งเรื่องบวชพระ บวชเณร ตนก็เคยทำบุญเช่นกัน

อย่ างไรก็ตาม ตนหวังถ้ามีเงินอีก อยากจะทำบุญซื้อเครื่องมือแพทย์บริจ าคให้กับโ ร งพย าบ าลอีกสักครั้ง

แต่ก็ไม่รู้จะมีโอกาสหรือไม่ เรื่องราวทุกเรื่องนั้นมีตอนจบ แต่ในชีวิ ตจริง ในทุกๆตอนจบคือการเริ่มต้นครั้งใหม่

 

แหล่งที่มา: amarintv

อ่านต่อ คลิ๊ก

Check Also

ไม่มีเงินก็รักษ าได้ จากใจนายแพทย์ใจบุญ

FacebookLineเมื …

error: Content is protected !!