พระนางจันทร์เทวี ใครขออะไรจะ สมหวัง ทุกประการ

Shopee Lazada

สำหรับที่ยึกเหนี่ยวทางจิดใตของแต่ละคนไม่เหมือนกัน อาจเป็นบ้าน วัด หรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่ผู้คนให้ความนับถือ สำหรับ พ่ออุ๊ย แม่อุ๊ย เมืองพะเยา

 

 

เป็นอีกหนึ่งสถานที่ของคนในพื้นที่ให้ความนับถือ ศรัทธา ขอพรจากรูปปั้น พระนางจันทร์เทวี วีรกษัตริย์ที่เคยสร้างเมืองพะเย ารุ่งเรืองกว่า 900 ปี ผู้คนที่เดินทางไปขอพรต่างสมหวังดั่งที่ขอ

 

วันที่ 11 มิ.ย.ชาวบ้านพากันนำดอกไม้ธูปเทียน เข้าไปกราบไหว้ขอพรรูปปั้นของพระนางจันทร์เทวี วีรกษัตริย์ที่เคยสร้างเมืองพะเย า ที่ประดิษฐานอยู่ในวัดป่าสักคำ

 

 

บ้านหนองหวี หมู่ 8 ต.ท่าวังทอง อ.เมืองจังหวัดพะเย า ทั้งนี้ ชาวบ้านต่างเชื่อว่า เมื่อมาขอพรจากพระนางจันทร์เทวี มักจะสัมฤทธิผลทุกครั้ง และจะต้องนำเสื้อผ้าชุดไทย ตลับแป้งประหน้า ลิปสติก หวี กระจก น้ำและเครื่องประดับ มาเซ่นไหว้ถวาย

 

 

พระครูไพศาลพนารักษ์ เจ้าอาวาสวัดป่าสักคำ กล่าวว่า ทั้งหมดก็เป็นความศรัทธาส่วนบุคคล แต่ตามประวัติศาสตร์พระนางจันทร์เทวี ในพงศาวดารโยนก ระบุว่า ท่านเป็นพระธิดาของเมืองปัว หรือเมืองน่าน พ่อขุนเจืองธรรมิกราชได้ไปคล้องช้างที่เมืองน่าน กษัตริย์เมืองน่าน

 

 

จึงยกพระธิดาที่ชื่อว่า พระนางจันทร์เทวี และในพงศาวดารโยนกได้ กล่าวไว้ว่า เจ้าแม่จันทร์เทวี มีประวัติความเป็นมายังไง ทางวัดจึงได้สร้างอนุสาวรีย์พระนางจันทร์เทวีขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกว่าอดีตเคยเป็นพระมเหสี และเป็นวีรกษัตริย์ที่เคยสร้างเมืองพะเย าแห่งนี้

 

 

โดยพระนางจันทร์เทวี ได้สร้างเมืองพะเย าประมาณ 900 กว่าปี และอยู่ปกครองบ้านเมืองนี้ตลอดมา ทั้งนี้ วัดได้สร้างอนุสาวรีย์เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้คนรุ่นหลัง และคนส่วนใหญ่ที่มาทำบุญที่วัด มากราบไหว้เจ้าพระนางจันทร์เทวี เพื่อขอพรและหน้าที่การงาน เพื่อให้สมปรารถนาตามที่ต้องการ เมื่อสำเร็จตามที่ต้องการก็จะมาแก้บน จะนำแป้งเครื่องหอมชุดไทยและอื่นๆ ตามที่บนไว้มาถวาย เพื่อเป็นการที่เจ้าแม่ให้กำลังใจและศรัทธา ซึ่งก็เป็นความเชื่อของแต่ละบุคคล แล้วแต่จะศรัทธาและเคารพนับถือ

อ่านต่อ คลิ๊ก

Check Also

สิ้น หลวงพ่อเสือดำ อดีตขุนโจรกลับใจ สิริอายุ 114 ปี ปิดตำนานเสือคนสุดท้าย

Facebook iconFa …