“กูจะให้มึงรวย” เผยคาถา•เรียกเงิ นท อง หล วงพ่ อคูณ ปริสุทโธ

“กูจะให้มึงຣวຢ” เผยคาถา-เรียกเงิ นท อง หล วงพ่ อคูณ ปริสุทโธ

พระเทพวิทยาคม นามเดิม คูณ ฉัตร์พลกรัง หรือที่รู้จักในนาม หลวงพ่อคูณ (4 ตุลาคม พ.ศ. 2466 – 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2558)

เป็นพระเกจิอาจารย์ อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 11 และอดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่

 

 

หลังจากที่ หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ได้มรณภ า พ ไป ทำให้เ รื่ อ งราวต่าง ของท่านเป็นที่กล่าวถึงกันมากมาย

พุทธศาสนิกชนจากทั่วทุกสาຣทิศ ยังคงหลั่งไหลมายังศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก และบริเวณพุทธมณฑลอีสาน

ซึ่งเป็นสถานที่สำหรับประกอบพิธีพระราชทานเพลิงครูใหญ่พระเทพวิทย าคม หรือหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ

อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

เพื่อกราบสักการะสรีรสังขารหลวงพ่อคูณ และร่วมวางดอกไม้จันทน์ แสดงความ-อาลัยเป็นครั้งสุดท้าย

ก่อนมีพิธีฌาปนกิจ บริเวณฌาปนสถานเมรุชั่ วคราว หลังพุทธมณฑลอีสาน ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น

 

คาถา-เรียกเงิน หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ (ภาวนา-ทุกวันดีนักแล)

พุทธังโหม ธัมมังโหม สังฆังล้อม

อันตะราย าวินาศสันติ

คำภาวนา-ที่หลวงพ่อคูณใช้เพื่อหยุดสติทำสมาธิ-ทุกครั้ง ท่านบอกว่า “ต า ย-แน่… ตา.ยแน่… ตา.ยแน่ ไปเรื่อย ”

หลวงพ่อคูณตอนบวชเรียนใหม่ ได้ไปฝากตัวเป็นศิษย์หลวงพ่อแดง วัดบ้านหนองโพธิ์ ต.สำนักตะคร้อ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

(บางตำรากล่าวว่าเมื่อบรรพชาแล้วได้เล่าเรียนกับหลวงพ่อคง ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดถนนหักใหญ่ก่อน แล้ว หลวงพ่อคงจึงนำไปฝากกับหลวงพ่อแดง)

 

 

ซึ่งหลวงพ่อแดง เป็นพระนักปฏิบัติทางด้านคันถธุระ และวิปัสสนาธุระ อย่างเคร่งครัด และท่านได้พา

หลวงพ่อคูณไปฝากตัวเป็น ลูกศิษย์หลวงพ่อคง พุทธสโร

โดยการให้การศึกษาพระธรรมควบคู่กับการปฏิบัติพระกัมมัฏฐาน หลวงพ่อคง พุทธสโร เน้นเ รื่ อ งการมี

“สติ” ระลึกรู้ พิจารณา-อารมณ์ต่าง

 

 

ที่มากระทบและให้เกิดความ-รู้เท่าทัน ในอารมณ์นั้น เช่น เมื่อเกิดอารมณ์ “หลง” ท่านให้พิจารณา-ว่า

อนิจจัง ไม่เที่ยง ทุกขัง เป็นความ-ทุกข์ อนัตตา ไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่ของเขา สักแต่ว่าเป็นรูป เป็นนาม จึง

มิใช่ของเราและของเขา-

และท่านจึงให้แนวทางพิจารณา- ๕ ประการ คือ

พิจารณา-ว่า ความ-เกิดเป็นเ รื่ อ งธรรมดา หาล่วงความ-เกิดนี้ได้

พิจ ารณา-ว่า ความ-แก่เป็นเ รื่ อ งธรรมดา หาล่วงความ-แก่นี้ได้

พิจาร ณา-ว่า ความ-เจ็ບเป็นเ รื่ อ งธรรมดา หาล่วงความ-เจ็ບนี้ได้

พิจารณา-ว่า ความ-ตา.ยเป็นเ รื่ อ งธรรมดา หาล่วงความ-ตา.ยนี้ได้

พิจารณา-ว่า เรามีกssม-เป็นเ รื่ อ งธรรมดา เรามีกssม-เป็นของตนเอง เรากระทำความ-ดี จักได้ดี เรากระทำความ-ชั่ ว จักได้ชั่ ว”

 

 

เพื่อให้ เกิดความ-รู้เท่าทัน ไม่หลงในในอารมณ์ รูป รส กลิ่น เสียง ไม่ประมาทในความ-โลภ ความ-โกรธ-

และความ-หลง กำห นดล มหาย-ใจเข้าออกทำจิตให้เกิด สัมมาสมาธิ- เรียกว่า “อานาปานสติ”

คาถา-ที่หลวงพ่อคูณใช้บริกssม-เวลานั่งสมาธิ-

เวลาหาย-ใจเข้า ให้บริกssม-ว่า ต าย- เวลาหาย-ใจออก ให้บริกssม-ว่า แน่

เป็น ต า ย-แน่ ต า ย-แน่ ต า ย-แน่ ไปเรื่อย จะรู้สึกสบาย จิตสงบ

ขอขอบพระคุณ…เพจหลวงพ่อคูณ

อ่านต่อ คลิ๊ก

Check Also

ปลงแล้ว! พระพยอมเผย ต้องย้ายออกจากวัดสวนแก้วภายในสิ้นเดือน หลังแพ้คดี

FacebookLine(12 …

error: Content is protected !!