ลูกหนี้ต้องรู้ 1 เม.ย.นี้ ‘พักชำระหนี้’ช่วยลูกหนี้ 6 กลุ่มเผชิญโควิด-19

ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ ช่วยเหลือลูกหนี้เพิ่มขึ้น

จากประมาณ 30,000 ราย ยอดหนี้ 234,000 ล้านบาท เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563

เป็น 156,000 ราย ยอดหนี้ 310,000 ล้านบาท เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563

 

 

ธปท. ได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไ ว รั ส COVID-19 อย่างต่อเนื่อง

โดยได้ประสานกับธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ และผู้ให้บริการทางการเงินอื่นผ่านสมาคมและชมรมต่าง รวม 9 แห่ง เห็นตรงกันว่าผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไ ว รั ส COVID-19 ได้ขย ายวงกว้างไปยังประชาชนและธุรกิจในทุกภาคส่วน จึงต้องร่วมมือกันอย่างเร่งเพื่อให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามภาวะที่ย ากลำบากนี้ได้

 

ได้ตกลงร่วมกันที่จะกำหนดมาตรการขั้นต่ำ เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ บัตรเครดิต

สินเชื่อส่วนบุคคล เช่าซื้อ ลีสซิ่ง สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อธุรกิจ SMEs

ซึ่งยังไม่เป็นหนี้ค้างชำระเกินกว่า 90 วัน (NPL) มีผลตั้งแต่งวดการชำระหนี้ วันที่ 1 เมษายน 2563

 

ลูกหนี้ที่ได้รับความช่วยเหลือตามมาตรการนี้ จะยังคงมีประวัติการชำระหนี้เป็นลูกหนี้ปกติ

ในฐานข้อมูลเครดิตบูโร แต่ลูกหนี้ยังคงมีภาระการจ่ายชำระคืนหนี้ตามเงื่อนไขที่ตกลงกับผู้ให้บริการทางการเงิน

ขอบคุณที่มาจาก thebangkokinsight.

อ่านต่อ คลิ๊ก

Check Also

น้องม.5ขายนมเปรี้ยวกลางสี่แยก โดนกระบะเบี้ยวค่านม100บ.-วิ่งตามไม่ทัน!

FacebookLineขอค …

error: Content is protected !!