Home / รวมบทความดีๆ(ทั้งหมด...คลิ๊ก) / ค น บุ ญญาน้อย จะ เลื่ o นผ่านบทค วามนีั้

ค น บุ ญญาน้อย จะ เลื่ o นผ่านบทค วามนีั้

Loading...

บุญ เป็นความดี เมื่อทำบ่อยเข้า เก็ บสั่งสมไว้มากเข้าก็จะมีกำลังและอานุภาพกลายเป็น วาสนา เป็นบารมี ซึ่งเรียกโดยทั่วไปว่า วาสนาบารมี

การทำบุญมีมากวิธี ทำได้หลายทาง อย่างที่รู้กันโดยทั่วไป เช่น มีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่น ซึ่งเรียกว่า ให้ทาน

หรือไม่เบี ย ดเบียนคนอื่นให้เดือดร้อนด้วยกายหรือด้วยวาจา ป ร ะพฤติปฏิบัติสงบเรียบร้อย เป็นปกติชนเหมือนคนทั่วไป ที่เรียกว่า รั ก ษ าศีล

หรือสำรวมจิตใจให้สงบนิ่ง บังคับควบคุมใจได้ไม่ปล่อยให้ฟุ้งซ่านคิดเหลวเละนอกเรื่องมากมาย ซึ่งเรียกว่า ภาวนา

บุญวาสนาแข่งกันไม่ได้แข่งเรือแข่งพายแข่งกันได้ หากอย ากมีบุญวาสนาดีบารมีมาก

ให้หมั่นทำบุญสร้างกุศลคิดแต่สิ่งดีๆดึงดูด แต่สิ่งดีๆเข้าหาตัวและคนที่เรารักอยู่เสมอ ไม่ได้อยู่ที่คุณมีรถหรูเพียงใดขับ

แต่อยู่ที่ขับรถกลับบ้านได้อย่างปลอดภั ยหรือไม่ ไม่ได้อยู่ที่คุณมีบ้านหลังใหญ่โตเพียงใด

แต่อยู่ที่ในบ้านมีเสียงหัวเราะหรือไม่ ไม่ได้อยู่ที่พ่อแม่เหลือมรดกไว้ให้คุณหรือ

ไม่แต่อยู่ที่พ่อแม่แข็งแรง ให้คุณดูแลปรนนิบัติหรือไม่ ไม่ได้อยู่ที่คุณมีคู่ชีวิตสวยหรือหล่อเพียงใด

Loading...

แต่อยู่ที่เขาและเธอเข้าใจคุณหรือไม่ ไม่ได้อยู่ที่ลูกของคุณเรียนเก่งทำงานเก่งเพียงใด

แต่อยู่ที่ก ตั ญ ญูรู้คุณหรือไม่ ไม่ได้อยู่ที่คำหวานหูหรือเสียงปรบมือ เมื่อคุณมีเงินนั้นดังเพียงใดแต่อยู่ที่

เมื่อคุณล้มลงยังมีอีกหลายมือยื่นมา ฉุดให้คุณลุกขึ้นยืนใหม่อีกครั้งหรือไม่

เพราะฉะนั้นอย่าอ ว ดว่ามีเงิ นเพราะย ามเจ็ บป่ วย นอนโรงพย าบาลมันไม่ต่างอะไรกับก ร ะด าษ

อย่าอวดในตำแหน่งหน้าที่ที่มีอยู่ เพราะวันใดที่คุณล้มป่ ว ยยังมีคนเป็นจำนวนมากที่ทั้งเก่ง และเยี่ยมยอดรอเสียบตำแหน่งต่อจากคุณ

อย่าอวดรถยนต์ที่คุณขับเพราะวันใดที่คุณจากไป กุญแจรถก็อยู่ในมือของคนอื่นอย่าอวดว่ามีบ้านหลังใหญ่โต

วันที่คุณจากไปมันก็เปลี่ยนเป็นของคนอื่น สุขอยู่ที่ใดสุขอยู่ที่ใจรู้ใจได้สุขความสุขของคนเราแตกต่างกัน

บางคนไปท่องเที่ยวเพราะมีเวลามีเงินไม่มีใครให้พะวง บางคนชอบขี่จักรย านได้ออกกำลังกาย

เห็นสิ่งสวยงามที่ซ่อนเร้นอยู่รายทาง บางคนชอบเข้าวัดทำบุญภาวนาทำจิตใจให้สะอาดดื่มด่ำ

ในรสพ ร ะธรรมบางคนชอบทำสวน ปลูกพืชผักเป็นงานอดิเรกที่แสนวิเศษ

ผู้ที่ทำคุณป ร ะโยชน์ให้กับสังคมอุทิศตนให้สาธารณะกุศล ผู้ที่อุทิศตนให้กับป ร ะเทศชาติ

เป็นบุคคล ร ะดับมันสมองเป็นทรัพย ากรที่มีค่า การเลี้ยงดูหลานเขาว่าแขนงแรงกว่ากิ่งจริงนะ เป็นความสุขที่ได้ช่วยลูกสุดที่รักและเฝ้าดูการเจริญเติบโต

ของเลื อ ดเนื้ อเชื้อไข การดูแลสามีและภรรย าสุดที่รักป ร ะเสริฐนักคนที่เคยร่วม

ทุกข์ร่วมสุขกันมาทำให้รู้ว่าน้ำต าลไม่มีวันคลายรสหวาน บางคนได้ดูแลบุพการีโชคดีที่ได้ปรนนิบัติพ ร ะอรหันต์

สุขที่ได้ทำเพื่อท่านก่อนสายเกินสุขใครสุขมัน สุขในสิ่งที่ทำไม่จำเป็นต้องเหมือนกัน

บางคนสวรรค์อยู่ในบ้านแค่เอนกาย มีเพลงเบาๆเขาก็ว่าสุขแล้ว ชีวิตบั้นปลายแตกต่างกันเราไม่จำเป็น ต้องเหมือนใครและเอา อ ย่ า ง ใ ค ร

Loading...

Check Also

ชีวิตคนเรานั้นสั้น อย่าได้แคร์ คนอื่นไปทุกเรื่อง

Loading... มนุษ …

error: นั่นแน่! ทำอะไรอ่ะ ?